Timočki maraton – PRAVILNIK

PRAVILNIK O UČEŠĆU I ORGANIZACIJI TIMOČKOG MARATONA

 

 

 1. ”Timočki maraton” je sportska manifestacija rekreativno – takmičarskog tipa koja se odvija u neposrednoj okolini Zaječara, na 5 staza različith dužina i visinskih razlika. Staze su prilagođene svima, kako profesionalcima tako i rekreativcima. Kontrolne tačke na maratonu su Zaječarski bastioni (utvrđenja iz 19 veka), Kasnoantički lokalitet Feliks Romuliana (pod zaštitom UNESCO), hidro elektrana ”’Gamzigrad” i lokalitet Vlaški do. Cilj ove manifestacije je negovanje i promocija zdravih načina života, ali i promocija turističkog potencijala ovog kraja.

 

 1. Maraton je takmičarskog karaktera na svim stazama. Pored takmičara, na svim stazama mogu učestvovati i rekreativci koji sebe smatraju zdravstveno i psihofizički spremnim za učešće na maratonu. Svaki učesnik je dužan da izabere stazu spram svojih fizičkih mogućnosti, uzimajući u obzir svoju kondiciju kao i sve moguće eksterne faktore koji se mogu javiti na stazi (vremenske prilike, blato, magla..). Svaki učesnik mora biti potpuno svestan da se maraton odvija na otvorenom i u prirodi, te da okolnosti ponekad mogu biti veoma otežavajuće ukoliko dođe do obilnih padavina, formiranja blata ili izmaglice.

 

 • Naročito oni učesnici koji se opredele za duge staze (S4 ili S5) moraju biti svesni specifičnosti terena, dužina staza ali i vremenskih prilika. Pored toga, učesnici na dužim stazama moraju da znaju kako da se sami suoče i izbore sa teškoćama koje ih očekuju a koje nastaju kao posledica umora (fizički ili mentalni problemi, bolovi u mišićima, zglobovima…) ali i klimatskih uslova (iznenadne obilne padavine, vetar, hladnoća, blato…)

 

 1. Maraton se održava drugog vikenda u maju mesecu, dva uzastopna dana, ili u nekom drugom termini ukoliko organizator tako odluči o čemu obaveštava učesnike.

 

 1. Staze maratona i kontrolne tačke:

 

Naziv staze Dužina staze Visinska razlika (uspon/silazak) Kretanje po KT Staza je otvorena
S1 Staza zadovoljstva 8 km 157m/165m Start – KT1 – KT3 – Cilj 4 sata
S2 Pripravnički maraton 12,2 km 328m/337m Start – KT1 – KT2 – KT3 – Cilj 5 sati
S3 Mali maraton 18,1km 515m / 465m Start – KT1 – KT2 – KT3 – KT4 (cilj) 7 sati
S4 Srednji maraton 39,7 km 1082m / 987m Start – KT1 – KT2 – KT3 – KT4 – KT5 – KT6 – KT7 – KT8 (cilj) 13 sati
S5 Veliki maraton 68,75 km 1606m / 1611m Start – KT1 – KT2 – KT3 – KT4 – KT5 – KT6 – KT7 – KT8 – KT9 – KT10 – KT11 – Cilj 19 sati

5.  Kontrolne tačke na maratonu su Zaječarski bastioni (utvrđenja iz 19. veka), kasnoantički lokalitet Feliks              Romuliana, hidroelektrana ”Gamzigrad” i lokalitet Vlaški do. Na svakoj kontrolnoj tački nalaze se kontrolori              koji  učesnicima overavaju učesničku knjižicu.

6.  Start svih staza maratona je kod sportske hale u Zaječaru.

Cilj  staza S1, S2, S5 je kod sportske hale u Zaječaru

Cilj staze S3 je na kasnoantičkom lokalitetu Feliks Romuliana.

Cilj staze S4 je na KT8 gde se vrši overa završetka staze, a priznanja za plasirane učesnike dodeljuju se na              Startu – kod sportske hale u Zaječaru.

 

Kretanje na maratonu:

7. Za učešće na maratonu treba imati iskustva u kretanju obeleženim planinarskim stazama ili se kretati sa nekim ko ima iskustva. U zavisnosti od dužine staze, potrebno je posedovati i solidnu psihofizičku kondiciju, prikladnu obuću i odeću za kretanje po šumskim putevima i planinskim stazama.

 

8. Staze maratona su obeležene (markirane) oznakom koju čine crveno – beli krugovi ili pruge na mestima gde nije moguće staviti krugove. Najveći deo markacija (oznaka) nalazi se na drveću, ili na mestima gde to nije moguće i na niskom rastinju. Učesnici maratona su OBAVEZNI da se kreću isključivo ovako obeleženom stazom. Ukoliko u narednih 100 – 150 m ne vidite nikakvu crveno – belu oznaku ispred sebe, vratite se do mesta gde ste je poslednji put videli i nastavite da se krećete markiranom stazom! Na raskrsnicama i razdvajanjima staza postoje metalni ili drveni putokazi. Na skretanjima se nalaze ili drvene table ili su oznake za skretanje staze iscrtane na drveću.

 

9. Na mestu gde se staza S1 odvaja od ostalih staza (100 m od KT1) nalazi se metalni stub sa usmeravajućim strelicama. Na mestu gde se S1 i S2 odvajaju od ostalih staza ka Cilju (oko 300m od KT3), nalaze se pisane oznake na stubu.

 

10. Tempo kretanja učesnici i takmičari određuju sami, s tim što su obavezni da prođu kroz sve kontrolne tačke pre njihovog zatvaranja i stignu na cilj pre isteka trajanja propisanog vremena za stazu na kojoj učestvuju. Vreme zatvaranja kontrolnih tački biće istaknuto u pozivnom pismu.

 

11. Svaki učesnik maratona se mora kretati isključivo markiranom stazom. Na markiranoj stazi učesnik mora ostati čak i u slučaju povrede, odmora ili sl. Ukoliko u toku maratona iz fizičkih ili nekih drugih razloga učesnik reši da odustane, MORA o tome obavestiti organizatora.

 

12. Na stazama S3, S4 i S5 poslednji, nakon svih učesnika idu redari – čistači koje je obezbedio organizator.

 

Prijave za učešće na maratonu, učesničke knjižice, knjižice ”Kumulativno” i overa na KT

13. Učesnici se mogu prijaviti elektronskim putem ili na sam dan maratona, na mestu Starta. Prijava je potpuna tek nakon što učesnik uplati iznos kotizacije.

 

14. Prijavom za učešće na maratonu i uplatom kotizacije, učesnik bezuslovno prihvata sve odredbe ovog Pravilnika o učešću na maratonu.

 

15. Po izvršenoj prijavi i uplati kotizacije svaki učesnik dobija učesničku knjižicu sa određenim brojem. Knjižica sadrži opis staza, kilometraže kao i mesta za overu prolaska kroz kontrolne tačke.

 

16. Prilikom prijave, učesnici se odlučuju za jednu od 5 staza i ona se upisuje u učesničkoj knjižici. U slučaju takmičara, plasman se jedino može ostvariti za stazu za koju se takmičar unapred prijavio. (Nije moguće osvojiti jedno od 3 mesta na stazi S4 ako se takmičar pirilikom prijave odlučio za S5, pa je na cilju S4 ostvario neki plasman i tu rešio da odustane)

 

17. Svaki učesnik, a naročito takmičari, dužni su da svoju učesničku knjižicu čuvaju do završetka staze. Takmičari su dužni da na cilju svoje staze kontrolorima daju na uvid svoju učesničku knjižicu

 

18. Overu prolaska kroz kontrolne tačke vrše kontrolori na svakoj od kontrolnih tačaka.

Dežurni na kontrolnim tačkama ovlašćeni su da kontrolišu poštovanje pravila maratona i u slučaju nepoštovanja pravila, da učesnike koji se pravila ne pridržavaju isključe iz događaja.

 

19. Učesnik/takmičar je dužan da pri dolasku na kontrolnu tačku, kontroloru da svoju učesničku knjižicu. Overa prolaska kroz kontrolnu tačku vrši se u za to predviđeni kvadrat u učesničkoj knjižici. Overa se vrši perforatorima na mesto za svaku kontrolnu tačku posebno. Kontrolori upisuju takmičare u kontrolni list po redosledu kojim su došli na kontrolnu tačku sa brojem učesničke knjižice i prolaznim vremenom.

 

20. Učesniku/takmičaru biće priznato učešće na stazi i plasman samo ukoliko u učesničkoj knjižici ima overene SVE kontrolne tačke koje su predviđene za tu stazu.

 

21. Svi zainteresovani mogu na startu kupiti i knjižicu ”Kumulativno” u kojoj se beleži ukupno učešće na maratonima sa kumulativnim kilometražama.

Za ukupnu pređenu kilometražu od 250km dodeljuje se bronzana značka

Za ukupnu pređenu kilometražu od 500 km srebrna značka

Za ukupnu pređenu kilometražu od 750 km zlatna značka

Za ukupnu pređenu kilometražu od 1000 km plaketa maratona

 

Bezbednost i sigurnost na stazama

 

22. Svaki učesnik na maratonu učestvuje na sopstvenu odgovornost

 

23. Svi učesnici moraju imati na umu da ni jedno pravilo ne može predvideti sve situacije koje se mogu dogoditi, te da uvek treba postupati tako da se ne ugrožava ni sopstvena a ni opšta bezbednost.

 

24. Svaki učesnik lično je odgovoran za svoje ponašanje i eventualno ugrožavanje ili nanetu štetu drugim licima za vreme maratona

 

25. Učesnici ne smeju biti pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih i nedozvoljenih sredstava.

 

 • U slučaju povreda ili nesreće:

26. Organizator obezbeđuje dežurnu lekarsku ekipu sa terenskim vozilom

 

27. U slučaju povrede ili drugih tegoba, obavezno obavestiti organizatora, ukoliko se nalazite na kontrolnoj tački, obavestite dežurne na istoj koji će obavestiti organizatora i angažovati dežurnu lekarsku ekipu.

 

28. Ukoliko dođe do povrede ili drugih tegoba, ne napuštajte markiranu stazu a organizaotra obavestite o mestu na kome se nalazite vi ili povređeni.

 

29. Ukoliko tokom vašeg kretanja stazom naiđete na povređeno lice, pristupie pružanju prve pomoći, a ukoliko u to niste sigurni nemojte ga dirati, već obavestite organizatora.

 

 • U slučaju da neko zaluta

30. Ukoliko prilikom kretanja duže vreme ne uočavate markacije, znači da ste zalutali te je potrebno da se vratite nazad na mesto gde ste je poslednji put videli i nastavite dalje markiranom stazom.

 

31. Ako niste sigurni o pravcu vašeg kretanja ili sumnjate da se neko drugi izgubio, preuzmite sledeće:

 • Odmah obavestite organizatora ili dežurne na kontrolnim tačkama
 • Dajte sve potrebne podatke o svom kretanju ili o osobi za koju mislite da je zalutala

 

Nagrade i priznanja

32. Za osvojeno prvo drugo ili treće mesto u muškoj i ženskoj kategoriji obezbeđena su sledeća priznanja:

 • S1 – diplome
 • S2 – diplome i medalje
 • S3 – Diplome i medalje
 • S4 – Diplome i medalje
 • S5 – Diplome, pehari i medalje
 • Pehar za najmasovniju organizaciju koja je učestvovala na maratonu
 • Pehar za najstarijeg i najmlađeg učesnika koji su prešli najmanje stazu S3

 

Obavezna oprema, harana i piće

33. Na maratonu se učestvuje u opremi koja je pogodna za dugo pešačenje ili trčanje u planinskom okruženju i u različitim vremenskim prilikama.

 

34. Oni koji učestvuju na dugim stazama obavezno sa sobom moraju da imaju minimum flašu sa vodom od 1L, baterijsku lampu, pištaljku, mobilni telefon sa punom baterijom,

 

35. Organizator obezbeđuje ručak na KT 4 za sve učesnike koji prolaze kroz tu kontrolnu tačku.

 

36. Vodu na svakoj kontrolnoj tački počev od KT2

 

37. Vodu i druge osvežavajuće napitke na svakoj kontrolnoj tački počev od KT6

 

38. Energetske čokoladice na svakoj kontrolnojtački počev od KT6

 

Diskvalifikacija

39. Takmičar će biti diskvalifikovan ukoliko:

 • Ne prođe kroz jednu od kontrolnih tačaka (u učesničkoj knjižici nema overenu neku kontrolnu tačku)
 • Koristi prečice tj. Ne ide markiranom stazom
 • Baca smeće dužinom staze
 • Koristi prevozno sredstvo tokom maratona
 • Vređa ili preti osoblju (volonterima), ometa ili vređa ostale učesnike

 

U slučaju ovih ili nekih drugih spornih pitanja, za njihovo rešavanje nadležni su dežurni za zapisničkim stolom, koji se nalaze na Startu/Cilju maratona.

 

40. Prijavom i uplatom kotizacije, učesnik oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti za štetu licima ili imovini koja je uzrokovana delovanjem učesnika.

 

41. Pravila su javna i biće prosleđena svima zajedno sa pozivnim pismom, i istaknuta na internet sajtu društva organizatora.

 

42. Za sva ostala pitanja koja nisu regulisanja ovim Pravilnikom, primenjivaće se propisi iz oblasti sporta i društvenih organizacija kao i Zakona o sportu.

 

 

U Zaječaru, 29.03.2019                                                                                           Predsednik

 

 

Miroslav Žikić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.